Ακρογωνιαίος λίθος για την ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON), σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της, είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση εφαρμογών προγραμμάτων - λογισμικού (software) σε κάθε είδους και μεγέθους επιχείρηση με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

 

Ταυτόχρονα η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, που καλύπτουν κάθετες ανάγκες των επιχειρήσεων σε τομείς που την ενδιαφέρουν (Μισθοδοσία, Παραγγελιοληψία, Εντατική Λιανική) όπως αυτές διαμορφώνονται λόγω των διαρκών εξελίξεων στην αγορά και του μετασχηματισμού του business logic.

 

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες consulting, παραμετροποίησης, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικού, καθώς και πλήρη εκπαίδευση χρηστών.

Επίσης κατασκευάζει και ειδικές, κατά παραγγελία (custom-made) εφαρμογές, που καλύπτουν διάφορες δραστηριότητες και λειτουργίες των εταιρειών - πελατών της.

 

Με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των αναγκών των Πελατών της η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) καλύπτει πλήρως κάθε πεδίο που σχετίζεται με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού και την συνολική υποστήριξή του, ενώ συχνά εμφανίζεται με καινοτόμες διαδικασίες ανάληψης έργων:

 

  • Χρησιμοποιεί εξαιρετικά υψηλό τεχνολογικό επίπεδο ως προς την έρευνα και ανάπτυξη,
  • Προωθεί και υποστηρίζει τυποποιημένες και μη εφαρμογές πληροφορικής, συνεργαζόμενη με τα πλέον δημοφιλή προϊόντα της αγοράς
  • Αναπτύσσει λογισμικό με βασικό κριτήριο την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών των επιχειρήσεων στο σημερινό περιβάλλον δραστηριοποίησης, το οποίο λογισμικό όμως μπορεί εύκολα, άμεσα και ευέλικτα να μετασχηματιστεί ώστε να παραμείνει ενήμερο και αξιόπιστο μετά από κάθε μεταβολή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της αγοράς στο μέλλον.
  • Εφαρμόζει και διατηρεί επί σειρά ετών εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους προσέγγισης και ανάλυσης του business logic δημιουργώντας ομάδες εργασίας κατ΄ αποκλειστικότητα για κάθε έργο, μεγαλύτερο ή μικρότερο.