Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) πρεσβεύει ότι οποιαδήποτε ενέργειά της οφείλει να υλοποιείται προς όφελος των πελατών της.

Με άκρως πελατοκεντρική φιλοσοφία κάθε δραστηριότητα της εταιρείας στοχεύει στην κάλυψη δύο ανεξάρτητων, παράλληλων και ταυτόχρονα αλληλοσυμπληρούμενων παραγόντων:

   Ο πρώτος άξονας αφορά στην υλοποίηση του οράματός της, την αποτελεσματική λειτουργία και την πλήρη αξιοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων των πελατών της ADVANCED CONSULTING ΑΕ.

Η επιβεβαίωση των ορθών αποφάσεων προκύπτει για την ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) από την μακροχρόνια διατήρηση πελατών που έχει (customer loyalty), καθώς επίσης και από την διατήρησή της για σειρά ετών στην πρώτη θέση στην ελληνική αγορά μεταξύ των ανταγωνιστικών της επιχειρήσεων, τόσο από αριθμό εγκαταστάσεων, όσο και από μεγέθη επιχειρήσεων-πελάτων της.

   Ο δεύτερος άξονας στον οποίο εφαρμόζει τη φιλοσοφία της η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) είναι η partner oriented διάσταση, είτε πρόκειται για επιλογή στρατηγικών εταίρων, είτε πρόκειται για πλαίσιο συνεργασίας αλλά και υποδομή των μεταπωλητών της, είτε πρόκειται για τα στελέχη που επιλέγει να επανδρώσουν τα τμήματά της.

Συνολικά η φιλοσοφία της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) συνοψίζεται στο γεγονός ότι για να είναι αποτελεσματική η δραστηριότητά της και να μπορεί να υλοποιεί το όραμά της οφείλει να έχει ως προτεραιότητα τη δημιουργία των ιδανικότερων συνθηκών στο επιχειρησιακό περιβάλλον που δραστηριοποιείται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: ΠΕΛΑΤΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.