Στην ADCON λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το ηλεκτρονικό εμπόριο. Χρησιμοποιούμε το Vendallion για τα B2C και B2B e-Commerce έργα μας, μαζί με την πλήρως omnichannel πλατφόρμα διαχείρισης καμπάνιας και αυτοματοποίησης μάρκετινγκ.

To Vendallion είναι κατάλληλο τόσο για τυποποιημένες εγκαταστάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, όσο και για σύνθετα σενάρια ηλεκτρονικού εμπορίου και marketplace, με προηγμένες ανάγκες ικανοποίησης παραγγελιών και συνδέσεις, με εφαρμογές ERP / WMS / CRM.

Επικοινωνήστε μαζί μας και αφήστε τους έμπειρους συμβούλους μας, να οδηγήσουν την επιχείρησή σας στο επόμενο βήμα, στην επιχείρηση omnichannel commerce.