Διασύνδεση ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop) με τα πιο γνωστά ERP της ελληνικής αγοράς.

Η ADCON έχει κατασκευάσει εξειδικευμένη διασύνδεση του εμπορικού προγράμματος Atlantis, Softone, Κεφάλαιο, με τις πιο γνωστές πλατφόρμες ηλεκτρονικών καταστημάτων ( Magento, PrestaShop, OpenCart, WooCommerce, Unisoft, κ.α.).

Η συγκεκριμένη συνδεσιμότητα λειτουργεί για συνδυασμούς ERP προγραμμάτων με e-shop Β2C (Λιανικής) και B2B (Χονδρικής).