Φορολογικός Μηχανισμός Tax Manager III tax III

 

Τι είναι το Tax Manager III

Tax Manager III ονομάζεται το φορολογικό σύστημα της UNISOFT Software, που καταργεί τη διάτρηση των τιμολογίων και είναι εγκεκριμένο απο το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Το λογισμικό υποστήριξης που συνοδεύει το φορολογικό σύστημα Tax Manager III και είναι πιστοποιημένο με όλες τις εφαρμογές UNISOFT Software, προσφέρει ήδη μια πληθώρα καινοτόμων χαρακτηριστικών, όπως:

  • Απλή διαδικασία εγκατάστασης
  • On-Line Backup
  • Ψηφιακή αρχειοθέτηση τιμολογίων
  • Ψηφιακή ηλεκτρονική υπογραφή σήμανσης τιμολογίων
  • Δυνατότητα αναπαραγωγής πρωτότυπων παραστατικών
  • Δυνατότητα αναπαραγωγής πρωτότυπων παραστατικών μέσα απο τις εφαρμογες της UNISOFT Software
  • Σύνδεση USB και Ethernet

 

PDF