Η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία σε υλοποίηση έργων ERP.

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες της Εταιρείας και η μεθοδολογία υλοποίησής τους είναι εκείνα τα συστατικά που την κάνουν να διακρίνεται, να ξεχωρίζει και να διατηρεί επί σειρά ετών την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά στις υλοποιήσεις πληροφοριακών συστημάτων ALTEC ERP, τόσο από αριθμό εγκαταστάσεων (περισσότερες από 300), όσο και από μέγεθος έργων που έχει υλοποιήσει.

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων (Turn Key Solutions) είναι ο κύριος στόχος κατά την υλοποίηση και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος σε κάθε έργο Πελάτη που αναλαμβάνουμε.

Η δημιουργία Project Team από εξειδικευμένα στελέχη από την πλευρά της Εταιρείας και ο καθορισμός αντιστοίχως Υπευθύνων Έργου με ιεραρχικές αρμοδιότητες από την πλευρά του πελάτη, για την υλοποίηση κάθε έργου είναι ο καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας για την ομαλή και πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη ολοκλήρωσή του.

Το πελατολόγιό μας είναι η απόδειξη που προσδίδει κύρος στο λόγο μας και επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητά μας.