Η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) παρέχει οργανωμένους εκπαιδευτικούς κύκλους για τα πληροφοριακά συστήματα που υλοποιεί, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Επειδή η επιτυχία ολοκλήρωσης ενός πληροφοριακού συστήματος είναι άμεσα εξαρτώμενη από την αμεσότητα που θα γίνει κατανοητό και αποδεκτό από τα άτομα που θα το χρησιμοποιούν καθημερινά, η εταιρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των Διαχειριστών από την πλευρά του πελάτη.

Σε επίπεδο Administration, ανάλογα με την εφαρμογή, η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) παρέχει εκπαίδευση στα ακόλουθα πεδία:

Παραμετροποίηση Advance Level

    Security (Χρήστες, Group Χρηστών, Δικαιώματα)
    Customization (Φόρμες Παραστατικών, Μενού)
    Εκτυπώσεις (Advance Reports, Query Reports, Φίλτρα, Φόρμες Εκτύπωσης, Παραμετροποίηση Στηλών, κλπ)
    Σειρές Παραστατικών,
    Κινήσεις Πελατών, Προμηθευτών, Αποθήκης κλπ.)
    Σχήμα Βάσης (Tables, Views, Store Procedures)

MIS

    Reports
    Pivots
    Actions
    Forms

Η εκπαίδευση γίνεται βάση χρονοδιαγράμματος ή κατά απαίτηση του πελάτη και μπορεί να διεξαχθεί είτε στο χώρο της εγκατάστασης του πληροφοριακού συστήματος είτε στην έδρα της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON).

Οι εκπαιδευτικοί κύκλοι καλύπτουν όλες τις εφαρμογές της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON):
ADCON TOOLS
ATOOLS
AdcCustRun


καθώς και τις εφαρμογές της Altec Α.Ε:
Atlantis ERP
Atlantis Entry ERP
Κεφάλαιο ERP
QlikView