Με φιλοσοφία που επικεντρώνεται στους Πελάτες της & τους Συνεργάτες της και προσανατολισμό ανάπτυξης ενός αξιόπιστου αποτελεσματικού και συμπαγούς δικτύου μεταπωλητών η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) στοχεύει στην μεταφορά της τεχνογνωσίας της στους συνεργάτες της.

Γι αυτό το λόγο πέρα από κάθε άλλη υποστηρικτική ενέργεια η εταιρεία παρέχει διαρκή, επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση προς τους Συνεργάτες της - Μεταπωλητές.

Τα πεδία που καλύπτει η εκπαίδευση του Δικτύου Συνεργατών της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) αναφέρονται σε τομείς όπως:

    Δομημένα Σεμινάρια (Εισαγωγικό, Advanced, Supervising κλπ)
    Εξειδικευμένη Εκπαίδευση για Κάθε Εφαρμογή ( ADCON TOOLS, ATOOLS , AdcCustRun)
    Εκπαίδευση για Business Logic, Διαδικασίες Marketing
    Ενημέρωση για Κάθε Νέα Τεχνολογική Εξέλιξη
    Τεχνικός Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργων
    Εργαλεία Πωλήσεων & Εμπορικής Πολιτικής
    Management / Administration Πληροφοριακών Συστημάτων

Οι Συνεργάτες - Μεταπωλητές της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) πιστοποιούνται από την εταιρεία για την τεχνογνωσία τους στις εφαρμογές που αναπτύσσει, όσο αφορά στη δυνατότητά τους να τις εγκαταστήσουν, να τις παραμετροποιήσουν και να παρέχουν εκπαίδευση και υποστήριξη στους πελάτες τους.