Η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη και επιτυχής παρά μόνο όταν οι τελικοί χρήστες του το έχουν γνωρίσει καλά και είναι σίγουροι ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρει.

Ως αποτέλεσμα της μεγάλης εμπειρίας της από τις εκατοντάδες εγκαταστάσεις που έχει κάνει η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) αυτό το γνωρίζει πολύ καλά και κατά συνέπεια φροντίζει ώστε να δωθεί από την πρώτη στιγμή σχεδιασμού ενός έργου η πρέπουσα βαρύτητα στον προγραμματισμό της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών.

Η εκπαίδευση που παρέχει η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) σε επίπεδο Χρηστών είναι δομημένη και ιεραρχημένη σύμφωνα με το οργανόγραμμα κάθε επιχείρησης και ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες κάθε πελάτη.

Ανάλογα με την εφαρμογή, η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) παρέχει εκπαίδευση Χρηστών στα ακόλουθα πεδία:

Χειρισμός Εφαρμογών

    Λειτουργία Κυκλωμάτων
    Διαχείριση Κύριων Αρχείων
    Μενού
    Εκτέλεση Περιοδικών Εργασιών
    Εκτυπώσεις (Φίλτρα, Lay Out, Ομαδοποίηση)

Βασική Παραμετροποίηση

    Browser Εφαρμογής
    Βοηθητικοί Πίνακες
    Παραμετροποίηση Εκτυπώσεων (Φίλτρα)

Η εκπαίδευση γίνεται βάση χρονοδιαγράμματος ή κατά απαίτηση του πελάτη και μπορεί να διεξαχθεί είτε στο χώρο της εγκατάστασης του πληροφοριακού συστήματος, είτε στην έδρα της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON).

Οι εκπαιδευτικοί κύκλοι καλύπτουν όλες τις εφαρμογές της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON):
ADCON TOOLS
ATOOLS
AdcCustRun

καθώς και τις εφαρμογές της Altec Α.Ε:
Atlantis ERP
Atlantis Entry ERP
Κεφάλαιο ERP
QlikView