Η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) αποστέλλει στους πελάτες της ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν. Μοναδική προϋπόθεση είναι να έχει ο πελάτης Συμβόλαιο Συντήρησης σε ισχύ.

Στις ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ περιλαμβάνονται αναπροσαρμογές των εφαρμογών (updates), αλλαγές που επιβάλλονται από το νομοθετικό πλαίσιο, βελτιώσεις, προσθήκες δυνατοτήτων, λειτουργικές και διαχειριστικές αναβαθμίσεις κλπ.