Η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων με Τηλεϋποστήριξη.

Αρκετά συχνά τεχνικά προβλήματα που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό σύστημα των επιχειρήσεων μπορούν να επιλυθούν από το τεχνικό τμήμα της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON), χωρίς την παρουσία Τεχνικού στο χώρο του πελάτη.

Με την συνεργασία του υπεύθυνου από την πλευρά του πελάτη και αντίστοιχα του υπεύθυνου Τεχνικού από την ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON), με χρήση εργαλείων remote access (απομακρυσμένη πρόσβαση) και remote desktop sharing (απομακρυσμένη διαχείριση) γίνεται άμεσα η αποκατάσταση των αρχείων που εμφανίζουν πρόβλημα.

Η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας προσφέρει:

  • Αμεσότητα, κυρίως όμως
  • Ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική

 Στις περιπτώσεις που η ON LINE Υποστήριξη δεν είναι αρκετή για την επίλυση του προβλήματος η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) παρέχει Υποστήριξη με παρουσία Τεχνικού στο χώρο του πελάτη (On Site).