Η μακροχρόνια εμπειρία της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) την έχει οδηγήσει στην προσφορά προς τους πελάτες της μίας πλήρους γκάμας υπηρεσιών υλοποίησης μηχανογραφικών συστημάτων.

Κομβικό σημείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από την εταιρεία είναι η εξειδίκευσή της και ο τρόπος που αντιμετωπίζει και επιλύει ειδικές συνθήκες και απαιτήσεις που θέτουν οι πελάτες.

Turn Key Solutions δεν μπορεί παρά να εννοείται η ανάπτυξη από την ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) ειδικών εφαρμογών MIS (Management Information System).

ΛΥΣΕΙΣ ADCON MIS TOOLS

Με τη χρήση των ADCON MIS Tools - εργαλεία reporting που έχει αναπτύξει η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) - μπορούν να δημιουργηθούν πλούσιες σε εμφάνιση εκτυπώσεις (ADCON Reports), με απόλυτη ελευθερία στη σχεδίαση, διαχείριση και αξιοποίηση πηγών δεδομένων.

Σχεδιάζονται δυναμικά ADCON Pivot και εκτελούνται εργασίες (ADCON Actions) που αξιοποιούν στο μέγιστο την επένδυση της εγκατάστασης του πελάτη.

Τα ADCON MIS Tools συνεργάζονται απόλυτα με την πλατφόρμα ERP, μπορούν όμως να εγκατασταθούν και ως ανεξάρτητη εφαρμογή.

Προσφέρονται ως εσωτερική προσθήκη (Add On) αλλά και ως ανεξάρτητη εξωτερική πλατφόρμα, για οποιαδήποτε εφαρμογή συνεργάζεται με βάσεις δεδομένων RDBMS, αντλώντας στοιχεία από όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και από διαφορετικές εφαρμογές ταυτόχρονα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ REPORTING ΤΡΙΤΩΝ

Υλοποίηση μοντέλων ΒΙ εργαλείων (Business Intelligent) QlikView.