Μετά την ολοκλήρωση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ καθορίζεται το Project Team που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου από την πλευρά της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON), καθώς και οι Υπεύθυνοι Έργου, από την πλευρά του πελάτη.

 

Κάθε ομάδα έργου της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) αποτελείται από:

 

 

 • Project Leader
 • Supervisor Consultant
 • S/W Technical Consultant (ανάλογος με το μέγεθος του έργου είναι και ο αριθμός ατόμων).

 

Ενώ από την πλευρά του πελάτη και ανάλογα με την πολυπλοκότητα του έργου καθορίζονται:

 

 

 • Διαχειριστής Έργου
 • Υπεύθυνος Μηχανογράφησης
 • Υπεύθυνοι Υποσυστημάτων

 

Η Μελέτη Έργου που συντάσσει η ADVANCED CONSULTING ΑΕ (ADCON) καταγράφει και αξιολογεί πεδία όπως:

 

 • Εν λειτουργία μηχανογραφικό σύστημα
 • Ελεγχος λειτουργίας μηχανογραφικής εγκατάστασης Ηardware
 • Εγκατεστημένο System Software
 • Εγκατάσταση Application Software
 • Εγκατάσταση δικτύου
 • Έλεγχος αρχείων δεδομένων

 

 Γίνεται:

 

 

 • Καταγραφή Απαιτήσεων
 • Ανάλυση Επιχειρηματικών Αναγκών
 • Καταγραφή Απαιτήσεων Μηχανογράφησης
 • Υποβάλλονται προτάσεις αναβάθμισης της μηχανογραφικής εγκατάστασης.

 

 

Στη Μελέτη Έργου περιλαμβάνονται αναλυτικά:

 

 

 • Σκοπιμότητα Έργου
 • Στόχοι
 • Σχεδιασμός Προδιαγραφών Υλοποίησης Μηχανογραφικού Συστήματος
 • Οργάνωση Έργου
 • Χρονοδιάγραμμα
 • Καθορισμός Υπευθύνων
 • Τρόποι Επικοινωνίας
 • Φόρμες Ελέγχου Πορείας Έργου
 • Εκτίμηση Αποτελεσμάτων