Η δομή των επιχειρήσεων, η πολυπλοκότητα στη λειτουργία τους και οι ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν, συχνά απαιτούν πρόσθετες εφαρμογές διαμορφωμένες επακριβώς στις διαχειριστικές ανάγκες τους.

Για το λόγο αυτό η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) έχει εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της ειδικούς συμβούλους μηχανογράφησης με πολύχρονη εμπειρία σε business logic και ταυτόχρονα υψηλό know how στη τεχνολογία της πληροφορικής, οι οποίοι αναλαμβάνουν το customization που απαιτείται για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της υλοποίησης συστημάτων μηχανόγραφησης.

Η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) αναπτύσσει Λογισμικό τόσο σε επίπεδο Πλατφόρμας ERP αλλά και σε πρόσθετες υλοποιήσεις εσωτερικές ή εξωτερικές που συνεργάζονται και ολοκληρώνονται απόλυτα με το πληροφοριακό σύστημα του Πελάτη.

Η εταιρεία κατά την διάρκεια της λειτουργίας της έχει υλοποιήσει πλήθος έργων και συνεπώς έχει συγκεντρώσει στην τεχνογνωσία της τις δυσκολότερες, πλέον εξειδικευμένες και σύνθετες περιπτώσεις customization που έχει να επιδείξει στο σύνολό της στην ελληνική αγορά, ο τομέας που δραστηριοποιείται.

Το πελατολόγιο εξάλλου της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) είναι από μόνο του η απόδειξη που προσδίδει κύρος στο λόγο της.