ADVANCED CONSULTING A.E.

Είμαστε εταιρεία πληροφορικής και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών Επιχειρησιακού Λογισμικού Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας για κάθε Επιχείρηση, παραμένοντας πάντα πιστή στις Αξίες, το Όραμα και τη Φιλοσοφία της.

Ταυτόχρονα, δραστηριοποιούμαστε στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) εφαρμογών λογισμικού με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, που καλύπτουν και κάθετες ανάγκες (Business Intelligence Tools, 360ο Warehouse Management System, Κάθετη Λύση πλήρους ιχνηλασιμότητας Ελαιοτριβείου, Διαχείριση Μητρώου Δεσμεύσεων κλπ.).

Είμαστε επί σειρά ετών η μεγαλύτερη εταιρεία υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων ERP στην Ελλάδα. Το πελατολόγιο μας αριθμεί χίλιες & πλέον εγκαταστάσεις Επιχειρησιακού Λογισμικού με προϊόντα του Ομίλου Softone (Οικογένεια Προϊόντων Softone & Atlantis) καθώς και προϊόντα του Ομίλου Unisoft. 

Στην Ad.Con παρέχουμε
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Επιχειρησιακού Λογισμικού

Τεχνικές μελέτες

Με γνώμονα την πολυετή εμπειρία και το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό μας, είμαστε σε είναι σε θέση να υλοποιήσουμε τεχνικές μελέτες υψηλού επιπέδου.

Μελέτη σκοπιμότητας έργου

Αξιολογούμε με επαγγελματισμό και συνέπεια τη βιωσιμότητα ενός έργου σύμφωνα με τους απαιτούμενους πόρους και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου (Project Management), διασφαλίζοντας την άρτια, ποιοτική, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προγραμματισμού υλοποίηση κάθε έργου.

Υπηρεσίες Ανάλυσης & Παραμετροποίησης

Υπηρεσίες Ανάλυσης Απαιτήσεων, Σχεδιασμού λύσης & Υλοποίησης Διαδικασιών, σχεδιάζονται από εμάς για να καλύψουν κάθε σας ανάγκη.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στην οργάνωση και εκπαίδευση στελεχών σε ζητήματα χρήσης και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων. Η βασική μας εκπαίδευσης είναι ο Πελάτης να αποκτήσει αυτονομία και εσωτερική γνώση.

Customization - Υπηρεσίες Ανάπτυξής Λογισμικού

Προσφέρουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Μεθοδολογία υλοποίησης έργου

Η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας, με πάνω από 20 έτη συνεργασίας, σας παρέχει μία επιβεβαιωμένα Επιτυχημένη Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και βήματα.

ΜΙS Υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου με σκοπό την ενημέρωση, την βελτίωση της επιχειρηματικής σας απόδοσης και τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων.

Υπηρεσίες Διασύνδεσης με προϊόντα Τρίτων

Διασύνδεση με e-shop

Αναλαμβάνουμε τη διασύνδεση με το e-shop της επιλογής σας και την αυτοματοποίηση διαδικασιών στο επιχειρησιακό σας λογισμικό.

Παροχή Υποστήριξης Αποκλειστικού Συμβούλου

Παρέχουμε αποκλειστικό σύμβουλο με προσυμφωνημένες Ώρες και Ημέρες Απασχόλησης στα γραφεία σας.

After Sales Services. Είμαστε πάντα δίπλα σας

Τα στελέχη του τμήματος After Sale σας συμβουλεύουν σχετικά με τη βέλτιστη αξιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, την ανάπτυξη νέων πρόσθετων λειτουργιών και λύσεων.

Με γνώμονα πάντα τον εκάστοτε πελάτη, εμείς στην Ad.ConADVANCED CONSULTING A.E.

Με γνώμονα πάντα τον εκάστοτε πελάτη, εμείς στηνAd.ConADVANCED CONSULTING A.E.

1
Χρησιμοποιούμε εξαιρετικά υψηλό τεχνολογικό επίπεδο ως προς την έρευνα και ανάπτυξη.
2
Προωθούμε και υποστηρίζουμε τυποποιημένες εφαρμογές πληροφορικής, συνεργαζόμενοι με τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελληνικής αγοράς.
3
Αναπτύσσουμε λογισμικό με βασικό κριτήριο την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών των επιχειρήσεων στο σημερινό περιβάλλον δραστηριοποίησης.
4
Εφαρμόζουμε και διατηρούμε επί σειρά ετών, εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους προσέγγισης και ανάλυσης του business logic δημιουργώντας ομάδες εργασίας κατ΄ αποκλειστικότητα για κάθε έργο.

Οι Βασικοί Πυλώνες της Ad.Con

Στο επίκεντρο ο πελάτης!

Στην 28ετη πορεία της Ad.Con στοχεύουμε, μέσω των καινοτόμων λύσεων του επιχειρησιακού λογισμικού μας, να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην ενίσχυση και ανάπτυξη των πελατών μας.

Ο στρατηγικός χαρακτήρας της πελατοκεντρικής μας προσέγγισης, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και συνέπεια μας, έχει ως αποτέλεσμα τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των αναγκών του κάθε πελάτη μας.

Γεγονός είναι άλλωστε, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων μας πελατών προέρχεται από συστάσεις των ήδη υπαρχόντων πελατών μας και της εγκατεστημένης βάσης τους. Το εισπράττουμε καθημερινά και αποτελεί για εμάς τη μέγιστη επιβράβευση και το μεγαλύτερο κίνητρο για να εξελισσόμαστε.

Είμαστε "Partner Oriented" τόσο στην επιλογή στρατηγικών εταίρων, και την επιλογή του δικτύου μεταπωλητών μας, όσο και στην συνεργασία μας με τα  στελέχη μας, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκονται στην οικογένειά μας για περισσότερο από 20 έτη.

 • Να υπηρετούμε πιστά την Εταιρική μας φιλοσοφία, κουλτούρα & στόχους ανεξάρτητα των ευμετάβλητων συνθηκών σέ ελληνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.
 • Να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία & όραμα.
 • Να συνεχίσουμε να παρέχουμε ποιοτικές Καινοτόμες Λύσεις & Υπηρεσίες.
 • Να συνεχίσουμε να είμαστε ο μεγαλύτερος Συνεργάτης Επιχειρησιακού Λογισμικού του Ομίλου Softone & του Ομίλου Unisoft λαμβάνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή.
 • Η μεγιστοποίηση του οφέλους της επένδυσης Επιχειρησιακού Λογισμικού των πελατών μας.
 • Πιστεύουμε ότι για να είναι αποτελεσματική η δραστηριότητά μας και να συνεχίζουμε όπως πάντα με επιτυχία να υλοποιούμε το όραμά μας, οφείλουμε να έχουμε προτεραιότητα τη δημιουργία των ιδανικότερων συνθηκών στο επιχειρησιακό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε λαμβάνοντας υπόψη όλα τα άκρως αλληλένδετα εμπλεκόμενα μέρη: Πελάτες - Συνεργάτες - Συνεργασίες - Ανθρώπινο Δυναμικό - Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον -  Τεχνολογικές Εξελίξεις.
 • Ακεραιότητα
 • Εξειδίκευση
 • Συνέπεια
 • Ευελιξία
 • Εντιμότητα
 • Μακροχρόνιες win-win συνεργασίες
 • Υψηλό customer loyalty
 • Διαρκής εκπαίδευση στις τεχνολογικές εξελίξεις
 • H εταιρική μας φιλοσοφία
 • Η αποτελεσματικότητα μας που προέρχεται από την πολυτελή εμπειρία μας σε εγκαταστάσεις, σε ένα πολύ μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων.
 • Επεκτασιμότητα: ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 • Ταχύτητα ανταπόκρισης
 • Υψηλή Διαθεσιμότητα
 • Υψηλή Τεχνογνωσία
 • Το κόστος των προσφερόμενων Λύσεων & Υπηρεσιών μας είναι ιδιαίτερα προσιτό.
 • Δέσμευση στην Αριστεία. Στοχεύουμε πάντα ψηλά και προσβλέπουμε  το καλύτερο για το μέλλον κατ’ αρχήν από εμάς τους ίδιους. Η επιτυχία δεν μας εφησυχάζει.
 • Σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή. Παρέχουμε  στους εργαζομένους μας την ασφάλεια, την αναγνώριση και την προοπτική που τους αξίζει. 
 • Σεβασμός στο Περιβάλλον. Υιοθετούμε eco friendy mobile λύσεις & υπηρεσίες, μειώνουμε τις εκτυπώσεις μας, συμβάλλοντας στην μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.
Image
Ad.Con logo
Image
Image

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form