Η Ιστορία της Ad.Con

1992

Ίδρυση Ατομικής

Ο Κωνσταντίνος Τετώρος ιδρύει ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την εμπορία προγραμμάτων - H/Y - υπηρεσιών. Σύντομα η επιχείρηση διακρίνεται ως ένας από τους σημαντικότερους πωλητές - εγκαταστάτες και παρόχους τεχνικής υποστήριξης για την κορυφαία εφαρμογή της εποχής το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ».

1992

1995

Στρατηγικός συνεργάτης
- UNISOFT Α.Ε.

Η ατομική επιχείρηση του Κωνσταντίνου Τετώρου είναι πλέον στρατηγικός συνεργάτης για τη UNISOFT Α.Ε. Το πελατολόγιο της εταιρείας διανθίζεται συνεχώς με τις μεγαλύτερες και γνωστότερες επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς. Οι πελάτες την επιλέγουν γιατί έχει ήδη αρχίσει να διακρίνεται η εξειδίκευση και η εφαρμογή μίας πλήρως διαφορετικής και καινοτόμου προσέγγισης στην υλοποίηση των εγκαταστάσεων, από αυτή που συνήθως εφαρμόζουν οι εταιρείες του χώρου.

1997

Ιδρύεται η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (Ad.Con)

Εκμεταλλευόμενη με τον ιδανικότερο τρόπο το background που έχει δημιουργηθεί προηγουμένως, η διοίκηση αποφασίζει ότι η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα του λογισμικού (software) και στην παροχή σχετικών υπηρεσιών (consulting) και αποκλείει τη δραστηριοποίηση στον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής (Εμπορία εξοπλισμού Η/Υ - Hardware, Eγκαταστάσεις δικτύων κ.λ.π.). Επίσης αρχίζει να εξειδικεύεται στην διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (DB2, SOLID, κ.α.)

1997

1999

ATLANTIS ERP, στην πολυεθνική εταιρία CLARIANT HELLAS A.E.

Σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα η ιδρυτική επιλογή της εταιρείας επιβεβαιώνεται πλήρως και η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (Ad.Con) είναι ο πρώτος μεταπωλητής της ΑLTEC A.E., που πραγματοποιεί εγκατάσταση - του νέου τότε - ATLANTIS ERP, στην πολυεθνική εταιρία CLARIANT HELLAS A.E.

2001

Leader στην εγκατάσταση συστημάτων ERP

Η εξέλιξη της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (Ad.Con) είναι ταυτόχρονη και παράλληλη με την αλλαγή εποχής στο software που συντελείται στην ελληνική αγορά. Κορυφαία, ήδη, σε σύνθετες, εξειδικευμένες, απαιτητικές εγκαταστάσεις μετατρέπεται σε leader στην εγκατάσταση συστημάτων ERP.

2001

2002

Ο εγκυρότερος φορέας υλοποίησης ATLANTIS ERP

Η εταιρεία αναπτύσσεται σε 2 επίπεδα. Διατηρεί και ενδυναμώνει στρατηγικές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής software (UNISOFT, LOGISDIS), ενώ παράλληλα με διαρκή επιμόρφωση, έρευνα, εντοπισμό και εφαρμογή των πλέον εξελιγμένων τεχνικών και μεθόδων, μετατρέπει σε state of the art την παροχή υπηρεσιών consulting. H ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (Ad.Con) αποκαλείται πλέον από το σύνολο της αγοράς, συνεργάτες, πελάτες και ανταγωνιστές, και είναι «o εγκυρότερος φορέας υλοποίησης ATLANTIS ERP».

2003

Ad.Con MIS TOOLS

Η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (Ad.Con) μετασχηματίζει και οργανώνει τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία λύσεων που θα συνδέονται και θα επεκτείνουν τις δυνατότητες του software που εγκαθιστά. Συγκεντρώνει όλη την συσσωρευμένη τεχνογνωσία των προηγούμενων χρόνων, καταγράφει προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών, χρησιμοποιεί την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία και δημιουργεί με αυτό τον τρόπο σημαντικά εργαλεία, υποστηρικτές των ERP συστημάτων: Τα Ad.Con MIS TOOLS.

2003

2010

2010 Tablet PC, το Internet,
το CRM κ.ά.

Η δυσκολίες της αγοράς στην μετά μνημονίου εποχή επιβάλει στην ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (Ad.Con) να ξεκινήσει μία αναδιάρθωση του μοντέλου ανάπτυξης της. Η μείωση του τζίρου, το κλείσιμο των επιχειρήσεων που ήταν πελάτες της και η γενικότερη δυσκολία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων συρρικνώνουν την πίττα από την οποία αντλούσε το πελατολόγιο της. Έτσι, αποφασίστηκε η δραστηριοποίηση και σε άλλους τομείς πλην της εγκατάστασης των ERP συστημάτων, όπου ούτως η αλλιώς είναι leader, όπως η απομακρυσμένη παραγγελιοληψία μέσω Tablet PC, το Internet, το CRM κ.ά.

2015 έως σήμερα

2015 έως σήμερα

Η εποχή από το 2015 μέχρι και σήμερα είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την ADVANCED CONSULTING A.E. (Ad.Con) καθώς συνάπτει την συνεργασία της με τον Όμιλο Softone, μετά την εξαγορά της Unisoft από εκείνη. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής! Τον Ιανουάριο του 2018, η ADVANCED CONSULTING A.E. (Ad.Con) λανσάρει με μεγάλη απήχηση το B.I Tools, λύση που δημιουργεί η ίδια για να καλύψει τις ανάγκες του πελατολογίου της και μη.

2015 έως σήμερα

Η Ιστορία της AdCon

1992

Ίδρυση Ατομικής

Ο Κωνσταντίνος Τετώρος ιδρύει ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την εμπορία προγραμμάτων - H/Y - υπηρεσιών. Σύντομα η επιχείρηση διακρίνεται ως ένας από τους σημαντικότερους πωλητές - εγκαταστάτες και παρόχους τεχνικής υποστήριξης για την κορυφαία εφαρμογή της εποχής το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ».

1992

1995

Στρατηγικός συνεργάτης - UNISOFT ΑΕ.

Η ατομική επιχείρηση του Κωνσταντίνου Τετώρου είναι πλέον στρατηγικός συνεργάτης για τη UNISOFT ΑΕ. Το πελατολόγιο της εταιρείας διανθίζεται συνεχώς με τις μεγαλύτερες και γνωστότερες επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς. Οι πελάτες την επιλέγουν γιατί έχει ήδη αρχίσει να διακρίνεται η εξειδίκευση και η εφαρμογή μίας πλήρως διαφορετικής και καινοτόμου προσέγγισης στην υλοποίηση των εγκαταστάσεων, από αυτή που συνήθως εφαρμόζουν οι εταιρείες του χώρου.

1997

Ιδρύεται η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON)

Εκμεταλλευόμενη με τον ιδανικότερο τρόπο το background που έχει δημιουργηθεί προηγουμένως, η διοίκηση αποφασίζει ότι η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα του λογισμικού (software) και στην παροχή σχετικών υπηρεσιών (consulting) και αποκλείει τη δραστηριοποίηση στον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής (Εμπορία εξοπλισμού Η/Υ - Hardware, Eγκαταστάσεις δικτύων κ.λ.π.). Επίσης αρχίζει να εξειδικεύεται στην διαχείριση Βάσεων Δεδομένων ( DB2, SOLID, κ.α.)

1997

1999

E.R.P. ATLANTIS , στην πολυεθνική εταιρία CLARIANT HELLAS A.E.

Σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα η ιδρυτική επιλογή της εταιρείας επιβεβαιώνεται πλήρως και η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) είναι ο πρώτος μεταπωλητής της ΑLTEC A.E., που πραγματοποιεί εγκατάσταση - του νέου τότε - E.R.P. ATLANTIS , στην πολυεθνική εταιρία CLARIANT HELLAS A.E.

2001

Leader στην εγκατάσταση συστημάτων ERP

Η εξέλιξη της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) είναι ταυτόχρονη και παράλληλη με την αλλαγή εποχής στο software που συντελείται στην ελληνική αγορά. Κορυφαία, ήδη, σε σύνθετες, εξειδικευμένες, απαιτητικές εγκαταστάσεις μετατρέπεται σε leader στην εγκατάσταση συστημάτων ERP.

2001

2002

Ο εγκυρότερος φορέας υλοποίησης ERP ATLANTIS

Η εταιρεία αναπτύσσεται σε 2 επίπεδα. Διατηρεί και ενδυναμώνει στρατηγικές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής software (UNISOFT, LOGISDIS), ενώ παράλληλα με διαρκή επιμόρφωση, έρευνα, εντοπισμό και εφαρμογή των πλέον εξελιγμένων τεχνικών και μεθόδων, μετατρέπει σε state of the art την παροχή υπηρεσιών consulting. H ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) αποκαλείται πλέον από το σύνολο της αγοράς, συνεργάτες, πελάτες και ανταγωνιστές, και είναι «o εγκυρότερος φορέας υλοποίησης ERP ATLANTIS».

2003

ADCON MIS TOOLS

Η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (Ad.Con) μετασχηματίζει και οργανώνει τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία λύσεων που θα συνδέονται και θα επεκτείνουν τις δυνατότητες του software που εγκαθιστά. Συγκεντρώνει όλη την συσσωρευμένη τεχνογνωσία των προηγούμενων χρόνων, καταγράφει προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών, χρησιμοποιεί την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία και δημιουργεί με αυτό τον τρόπο σημαντικά εργαλεία, υποστηρικτές των ERP συστημάτων: Τα Ad.Con MIS TOOLS.

2003

2010

2010 Tablet PC , το Internet , το CRM κ.ά.

Η δυσκολίες της αγοράς στην μετά μνημονίου εποχή επιβάλει στην Advanced Consulting να ξεκινήσει μία αναδιάρθωση του μοντέλου ανάπτυξης της. Η μείωση του τζίρου , το κλείσιμο των επιχειρήσεων που ήταν πελάτες της και η γενικότερη δυσκολία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων συρρικνώνουν την πίττα από την οποία αντλούσε το πελατολόγιο της. Έτσι , αποφασίστηκε η δραστηριοποίηση και σε άλλους τομείς πλην της εγκατάστασης των ERP συστημάτων , όπου ούτως η αλλιώς είναι leader , όπως η απομακρυσμένη παραγγελιοληψία μέσω Tablet PC , το Internet , το CRM κ.ά.

2015 έως σήμερα

2015 έως σήμερα

Η εποχή από το 2015 μέχρι και σήμερα είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την Advanced Consulting καθώς συνάπτει την συνεργασία της με τον Όμιλο Softone, μετά την εξαγορά της Unisoft από εκείνη. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής! Τον Ιανουάριο του 2018, η Advanced Consulting λανσάρει με μεγάλη απήχηση το B.I Tools, λύση που δημιουργεί η ίδια για να καλύψει τις ανάγκες του πελατολογίου της και μη.

2015 έως σήμερα

Image
Ad.Con logo
Image
Image

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form